กิจกรรมทำสบู่แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอุดมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมจัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในกิจกรรมทำสบู่แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอุดมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสุขและสนุกกับการเรียนฝึกให้เด็กมีพัฒนาการจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่าง ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง และ ดร.วันดี สิริธนา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ ห้องจัดงานเลี้ยง ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

« 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *