รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรถือเป็นประเพณีที่ขาดไม่ได้ใน “วันสงกรานต์” หรือวันปีใหม่ของเราคนไทย ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ดร.วันดี สิริธนา , ผศ.ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ , ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง , ดร.จิราภรณ์ ทองตัน และคณะทำงานจึงได้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และทางศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จึงขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย ขออำนาจสิ่งศักดิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

« 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *