โครงการพัฒนาความยั่งยืนของวิสาหกิจระดับท้องถิ่นโดยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้รับมอบหมายจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมณตรี ดำเนินโครงการพัฒนาความยั่งยืนของวิสาหกิจระดับท้องถิ่นโดยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดร.จิราภรณ์ ทองตัน ที่ปรึกษาศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นวิทยากรในโครงการบริการวิชาการสอนทำแชมพู 2in1, Sleeping Mask, ยาสีฟัน, เจลอาบน้ำ ผลิตภัณฑ์กันยุงจากสมุนไพรธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

« 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *