โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม หลักสูตร “ธุรกิจความงามและสุขภาพ” รุ่น9 “

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรม”โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม หลักสูตร “ธุรกิจความงามและสุขภาพ” รุ่น9 ” โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่าง อาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด อาจารย์แระจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานชั้น 6 ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *